return button copy

Japan

OHM's Mitsuaki Hirano with MES's Mr.Takeyama (san) at their Oita facility in Kyushu Island Japan

OHM's Mitsuaki Hirano with MES's Mr.Takeyama (san) at their Oita facility in Kyushu Island Japan

OHM's Paul Gandolfo with MES's Mr.Takeyama (san) at their Oita facility in Kyushu Island Japan

OHM's Paul Gandolfo with MES's Mr.Takeyama (san) at their Oita facility in Kyushu Island Japan

 

 

return button copy